Pri izvedbi vseh logističnih projektov nas vodita visoka strokovnost in usposobljenost za izvajanje logističnih dejavnosti, ki se dopolnjujeta z bogatimi izkušnjami pri nudenju optimalnih rešitev ter močne operativne podpore pri sami izvedbi s poudarkom na prilagodljivosti za posamezno vrsto generalnega tovora.

Storitve

Pretovor generalnih tovorov

Paletiziranje in ovijanje

VGM

Preklad kontejnerjev

Pretovor generalnih tovorov
VGM
Paletiziranje in ovijanje
Preklad kontejnerjev

S kapacitetami 1.300 m2 + 1.700m2 + 3.400 m2 pokritega skladiščnega prostora za pretovor carinskega in necarinskega blaga v zaledju Luke Koper, ponudbo dodatnih skoraj 8.000 m2 odprtih skladiščnih površin, se podjetje nedvomno uvršča med pomembne slovenske ponudnike celovitih logističnih storitev vezanih na skladiščne in pretovorne manipulacije vseh vrst generalnega carinskega in necarinskega blaga, ki jih dopolnjujemo z vrsto dodatnih storitev na blagu in dopolnilnih storitev.

Zakaj Prima Log?

Z vstopom R Slovenije v EU, se je na ozemlju naše države, povpraševanje po zalednih logističnih terminalih močno povečalo. Uporabniki tovrstnih storitev so predvsem podjetja iz Osrednje in Vzhodne Evrope. Njihov cilj je uporaba carinskih in necarinskih terminalov, čim bližje pomorskemu pristanišču, z namenom zniževanja stroškov logističnih storitev.

Kako smo začeli?

Podjetje PRIMA LOG d.o.o. je družba s sedežem v Dekanih 3 A, je bilo ustanovljeno leta 2012 z namenom zagotavljanja terminalno-logističnih storitev predvsem na območju zaledja koprskega pristanišča.

Glavne dejavnosti, so poleg skladiščenja in pretovornih manipulacij, s pomočjo naših poslovnih partnerjev tudi zagotavljanje logističnih storitev s področja kopenskega in pomorskega prometa, kot tudi carinskih in drugih logističnih storitev, ki so potrebne za nemoten pretok blaga od prodajalca do kupca.

Naše prednosti

S kapacitetami 1.300 m2 + 1.700m2 + 3.400 m2 pokritega skladiščnega prostora za pretovor carinskega in necarinskega blaga v zaledju Luke Koper, ponudbo dodatnih skoraj 8.000 m2 odprtih skladiščnih površin, se podjetje nedvomno uvršča med pomembne slovenske ponudnike celovitih logističnih storitev vezanih na skladiščne in pretovorne manipulacije vseh vrst generalnega carinskega in necarinskega blaga, ki jih dopolnjujemo z vrsto dodatnih storitev na blagu in dopolnilnih storitev.

Pri izvedbi vseh logističnih projektov, nas vodita visoka strokovnost in usposobljenost za izvajanje logističnih dejavnosti, ki se dopolnjujeta z bogatimi izkušnjami pri nudenju optimalnih rešitev ter močne operativne podpore pri sami izvedbi s poudarkom na prilagodljivosti za posamezno vrsto generalnega tovora.

Naši cilji

Naš primarni cilj, je vsem našim strankam zagotavljati čim bolj celovito logistično podporo z vsemi prednostmi, ki jih imamo in sicer z že omenjeno optimalno lokacijo za carinsko skladišče, izkušenim osebjem, ki v branži in spremljajočih dejavnostih posluje že leta, fleksibilnim pristopom k izvajanju storitev tudi za najzahtevnejše kupce, dostopnostjo in ne nazadnje s kvaliteto in hitrostjo storitve.

Naša vizija je postati eden vodilnih zalednih terminalistov v Sloveniji, ki je orientiran k ponujanju rešitev podjetjem oz. naročnikom storitev tudi iz držav srednje in vzhodne Evrope. Verjamemo v naš uspeh, saj tega gradimo na sposobnosti prilagajanja celovite palete logističnih storitev vsem željam in potrebam našim obstoječim in bodočim kupcem.

Povpraševanje